Edukacija 9: Razvoj društveno kulturnih centara

Autorica: Matea Munitić Mihovilović

Sudioničko upravljanje u kulturi: civilno-javno partnerstvo na primjeru Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Civilno-javno partnerstvo u kulturi: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade javna je ustanova u kulturi, koju su zajednički osnovali i kojom zajedno upravljaju Savez udruga Operacija grad i Grad Zagreb. Pogon je prvi primjer civilno-javnog partnerstva u kulturi u Hrvatskoj. 

Pogon je produkt dugogodišnjih zagovaračkih procesa aktera nezavisne kulturne scene i mladih. Inicirala ga je koalicija udruga, a koja se sastojala od dvije nacionalne mreže: Klubtura / Clubture – mreže nezavisne kulture i Mreže mladih Hrvatske te suradničke platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 i tri nezavisna kulturna kluba: Močvara, Attack! i MaMa. Javna rasprava i zagovaračka kampanja pokrenute  su 2005. godine, a tadašnji Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade registriran je 2006. godine. Paralelno s javnim diskusijama, medijskim aktivnostima i protestnim akcijama, koalicija je organizirala niz događaja pod nazivom Operacija Grad, koji su se svake godine fokusirali na različite teme važne za urbani razvoj suvremenog grada. Kroz različite formate i oblike umjetničkog izražavanja, Operacija Grad je privremeno zauzimala različite napuštene lokacije i promovirala ideju kulturnog centra na temelju koje je osnovan Pogon. Prva Operacija Grad održana je u rujnu 2005. godine u jednom od  rijetkih bivših industrijskih prostora koji još nisu bili komercijalizirani (kompleks Badel-Gorica). Deset dana prostor je bio privremeno okupiran s više od 50 programa koje je zajednički organiziralo preko 30 nezavisnih organizacije i u kojima je sudjelovalo preko 15.000 posjetitelja.

Krajem 2008. godine Grad Zagreb i Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade (današnji Savez udruga Operacija Grad) zajednički su osnovali Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade.

Organizacijska struktura

Osnivači nadgledaju rad Pogona, donose važne odluke o djelatnostima i razvoju centra, daju suglasnost na temeljne dokumente i druge akte. Upravno vijeće upravlja Pogonom i sastoji se od tri člana, na mandat od tri godine. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje skupština Grada Zagreba iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, drugog člana bira skupština Saveza udruga Operacija Grad, dok trećeg člana iz svojih redova biraju stručni djelatnici Pogona na način određen Statutom. 

Primarna uloga Saveza je da okuplja organizacije koje djeluju na ovom području i tako osigura programe koji će se odvijati u Pogonu. Na taj se način osigurava i dodatno programsko financiranje iz različitih domaćih i stranih izvora. Učlanjivanjem u Savez, sve organizacije koje to žele, mogu ravnopravno sudjelovati u upravljanju centrom.  

Ključna uloga Grada Zagreba je osigurati primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje Pogona i odvijanje programa. Grad također ima ulogu javnog nadzora korištenja gradske imovine te nadgledanja rada centra kao javne ustanove.

Upravno vijeće upravlja Pogonom, donosi temeljne dokumente o radu Pogona i odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava Pogona. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Pogona te ga zastupa prema trećim osobama. Nakon provedenoga javnog natječaja ravnatelja predlaže Upravno vijeće, a imenuje ga Skupština Grada Zagreba. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 

Odgovoran je za ukupni rad centra, a upravlja centrom u suradnji s Upravnim vijećem, Programskim savjetom, zaposlenicima i drugim suradnicima.

Programski savjet stručno je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika organizacija civilnog društva koje raspravlja o pravilima i procedurama korištenja resursa (modelu rada), programskom usmjerenju i dugoročnim programskim planovima te razmatra eventualne žalbe na odluke koordinatora programa. Programski savjet ima pet članova, a oni se biraju iz redova članova Saveza udruga Operacija Grad na mandat od tri godine.

jav_civ_Pogon

Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.

Programe koje korisnici Pogonovih resursa organiziraju odlikuje široko definiran programski okvir, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost, intersektorski pristup te interlokalno povezivanje.

Pogon daje prostor s tehničkom i drugom opremom bez naplate, pokriva troškove struje, grijanja, vode, čišćenja, pokriva troškove voditelja i koordinatora prostora te osigurava osnovnu promociju programa (web, e-newsletter, Facebook). Korisnici produciraju i organiziraju programu, osiguravaju vlastite tehničare, dodatnu opremu, redare i druge osobe ovisno o vrsti programa. po potrebi prijavljuju programe nadležnim službama i organiziraju ugostiteljsku djelatnost.  

Arhitektura

  • novo korištenje postojeće infrastrukture
  •  prostor otvorenih funkcija: različiti oblici i načini korištenja
  •  autonomne prostorne jedinice: efikasnije iskorištavanje prostora
  •  robusni, user-friendly, idiot-proof sistem: ekonomičnost i održivost

Rekonstrukcija Pogona Jedinstvo

Promjena koju želimo:

Neadekvatan tvornički prostor                           Fleksibilan multifunkcijski prostor

                                                                           prema suvremenim standardima

Pojedinačna večernja događanja                      Centar otvoren tijekom cijelog dana

                                                                           za kulturne i umjetničke programe,

                                                                           društvena okupljanja i zajednički rad

Neiskorišten i neuređen eksterijer                     Uređen javni prostor i dio rekreacijske

                                                                           zone savskog nasipa

__________
Naslovna fotografija: Klaritac kulture SU-OL-TA

Associations Solta Music Choir has upgraded its privacy statement and so-called. cookies in accordance with the new European regulation from the Universal Declaration of Human Rights (GDPR). We use cookies on our website to provide you with a service, analyze usage, ensure availability and system functionality, which we could not provide without using cookies. By continuing to use our website, you agree to receive cookies. More about cookies and your privacy can be found at the link \\\"Privacy Policy\\\".
Prihvaćam uvjete Izjava o privatnosti
Secured By miniOrange